BAO BÌ NHỰA PVC

túi nhựa PVC

thông tin liên hệ
Ông Phạm Văn Giới
Giám Đốc
0393 971 546 - (028) 625 993 24

Túi đựng các loại sổ ( bảo hiểm, hộ chiếu, passport,.. )

Túi Đựng Các Loại Sổ ( Bảo Hiểm, Hộ Chiếu, Passport,.. )
Túi Đựng Các Loại Sổ ( Bảo Hiểm, Hộ Chiếu, Passpor...